* מינימום פנקסים 10 או 4 * פנקס A4- מחולק ל 6 / 4 או שלם * פנקס A5- קבלה בכל דף * פנקס A6 * הפנקס מגיע מקור+2 העתקים * 25 קבלות בכל פנקס * יש למלא את כל הפרטים -שם העסק -כתובת -טלפון -עוסק פטור/מורשה+מספר -פרטי התשלום


250 

גודל: *
  • A4
  • A5
  • A6
מס' קבלות בדף A4: *
כמות פנקסים: *
פרטי הפנקס: *
דוגמא אם יש:
הערות:


פרטים נוספים